Inclusive Leadership of Hybride Organisatie ontwikkeling

Op dit moment is het voor organisaties een enorme uitdaging is om los te komen van beperkende structuren zolang die nog de basis vormen van onze dagelijkse realiteit. Een interessante optie om deze structuren te doorbreken is het hybride organisatiemodel of gebruik maken van inclusive leadership

Een hybride organisatie is een slimme mix van de klassieke, hiërarchische structuur en het dynamische informele netwerkmodel.  Met die combinatie kun je de randvoorwaarden goed organiseren en sturen, maar tegelijk meer ruimte geven aan creativiteit en innovatie.

Inclusive Leadership is een aangepaste versie van een manager. Een manager met gevoel, liefde, energie en kijk op mensen.

Het goede nieuws is dat we die informele hiërarchie altijd al in huis hadden – namelijk in de wandelgangen – en dat de digitalisering het meer dan ooit mogelijk maakt om de nu nog verborgen ideeën en vernieuwende oplossingen maximaal te ontsluiten.

De kennis en potentie is vaak al in ruime mate aanwezig, alleen de invoering/ implementatie ervan moet nog plaatsvinden.

i4Mind adviseert en begeleidt organisaties bij de transitie naar hybride organisatie gebruik makende van inclusive leadershipment. En zorgt ervoor, dat u de concurrentie een slag voor bent met een hybride, flexibele en slagvaardige organisatie.